Welkom op het evenementenloket van de gemeente Stabroek

Voor welke evenementen dienen vooraf toelatingen te worden aangevraagd?

 • Evenementen (ganzenrijden, fuiven, vliegshows, avondmarkten…)
 • Buurtfeest/straatfeest/rommelmarkt en feestmarkten, kerstmarkten…
 • Tijdelijke standplaats: frietkraam, BBQ, cavabar, springkasteel, foodtruck, koffietruck
 • Speelstraten
 • Gebruik parkings / openbaar domein / doortochten (voor evenementen)
 • Garageverkoop
 • Ontlenen van gemeentelijke materialen
 • Schoolevenementen
 • Kermis / Circus / Markten / Ambulante handel / Ambulante handel op rondtrekkende wijze / Aanvragen voor plaatsen op feestmarkten van de gemeente Stabroek
 • Bingo / kienspel
 • Vergunning straatmuzikant
 • Niet-commerciële ambulante handel

Ben je niet zeker of je voor jouw evenement een aanvraag moet indienen, dan kan je steeds terecht op de dienst evenementen met al je vragen.

 

Waarom een aanvraag tot toelating?

Voor de organisatie van een evenement dient er een akkoord te zijn vanwege verschillende instanties, of kunnen deze instanties voorwaarden aan de organisator opleggen. Volgende instanties worden steeds verwittigd en om akkoord/advies gevraagd via het evenementenloket:

 

Instantie

Toelating

College van burgemeester en schepenen

organisatie evenement, bewegwijzering/reclame op gemeentewegen

Burgemeester

alcohol, security

PZ Noord

Bij elk evenement verleent de politie een advies

Brandweer Zone Rand

Bij elk evenement verleent de brandweer advies

FGI

Op verzoek van de ambtenaar noodplanning wordt een risico-analyse verricht.

 

Andere toelatingen moeten door de organisator aan de instantie apart worden aangevraagd:

Instantie

Toelating

Agentschap Natuur en Bos

Voor activiteiten in een bos

Agentschap Wegen en Verkeer

Bewegwijzering/reclame op gewestwegen

Gebruik van gewestwegen via het evenementenloket

Federaal Agentschap Voedsel Veiligheid

Bij gebruik van voedsel

Dep. Leefmilieu Natuur en Energie

Geluidsnormen

Billijke vergoeding/Sabam

Indien u muziek wenst te spelen

 

Hoe vraag ik de toelating aan? 

 • Start een dossier. Wanneer je je voor de eerste keer aanmeldt dan zal je gevraagd worden om een account aan te maken. Daarna kan je steeds met datzelfde account aan de slag.
 • De aanvragen dienen minstens 12 weken op voorhand ingediend te worden. Voor grote evenementen (ganzenrijden, wielerwedstrijden, avondmarkten, grote braderijen, dorpsdag, …) dient de aanvraag minstens 24 weken op voorhand ingediend te worden.
 • Heb je nog niet alle gegevens bij de hand, dan kan je de gegevens voorlopig opslaan en op een later tijdstip bewerken. Als alles ingevuld is, kan je de aanvraag indienen. Let wel op dat je de deadline haalt: 12 weken op voorhand!

Opgelet!
Via dit systeem vraag je enkel toelating voor je activiteit. Om een zaal of gemeenschapscentrum te huren neem je zelf contact op met de betreffende dienst of een privé-uitbater.

 

Privacydisclaimer

Het gemeentebestuur Stabroek is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Deze worden verwerkt door onze medewerkers en gebruikt om de gevraagde dienstverlening te realiseren. De verwerking van uw gegevens blijft beperkt tot de beoogde dienst. We geven deze niet door aan derden behalve als dit voor een bepaalde dienst gevraagd wordt of kadert in onze privacyverklaring. Je kan ten alle tijde schriftelijk vragen je gegevens in te zien, te verbeteren of te schrappen. Hoe je dat doet kan je integraal nalezen in onze privacyverklaring op onze website.