Dit loket is nog niet in gebruik. Voor het indienen van een aanvraag evenement, ga naar de gemeentelijke website Stabroek (evenementen).

 

Het gemeentebestuur Stabroek is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Deze worden verwerkt door onze medewerkers en gebruikt om de gevraagde dienstverlening te realiseren. De verwerking van uw gegevens blijft beperkt tot de beoogde dienst. We geven deze niet door aan derden behalve als dit voor een bepaalde dienst gevraagd wordt of kadert in onze privacyverklaring. Je kan ten alle tijde schriftelijk vragen je gegevens in te zien, te verbeteren of te schrappen. Hoe je dat doet kan je integraal nalezen in onze privacyverklaring op www.stabroek.be