Welkom op het evenementenloket van de gemeente Stabroek 

Voor welke evenementen dienen vooraf toelatingen te worden aangevraagd?

 • Evenementen (ganzenrijden, fuiven, vliegshows, avondmarkten…)
 • Buurtfeest/straatfeest/rommelmarkt en feestmarkten, kerstmarkten…
 • Tijdelijke standplaats: frietkraam, BBQ, cavabar, springkasteel, foodtruck, koffietruck
 • Speelstraten
 • Gebruik parkings / openbaar domein / doortochten (voor evenementen)
 • Garageverkoop
 • Ontlenen van gemeentelijke materialen
 • Schoolevenementen
 • Kermis / Circus / Markten / Ambulante handel / Ambulante handel op rondtrekkende wijze / Aanvragen voor plaatsen op feestmarkten van de gemeente Stabroek
 • Bingo / kienspel
 • Vergunning straatmuzikant
 • Niet-commerciële ambulante handel

Ben je niet zeker of je voor jouw evenement een aanvraag moet indienen, dan kan je steeds terecht op de dienst evenementen met al je vragen.

Contacteer ons via mail naar evenementen@stabroek.be of telefonisch via 03 210 11 65.

Je kan voor meer informatie terecht op de gemeentelijke website afdeling evenementen

Aanvragen kunnen enkel via een laptop of computer. Aanvragen kunnen niet via GSM ingevuld of doorgestuurd worden. 

Waarom een aanvraag tot toelating?

Voor de organisatie van een evenement dient er een akkoord te zijn vanwege verschillende instanties, of kunnen deze instanties voorwaarden aan de organisator opleggen. Volgende instanties worden steeds verwittigd en om akkoord/advies gevraagd via het evenementenloket:

 

Instantie

Toelating

College van burgemeester en schepenen

organisatie evenement, bewegwijzering/reclame op gemeentewegen

Burgemeester

alcohol, security

PZ Noord

Bij elk evenement verleent de politie een advies

Brandweer Zone Rand

Bij elk evenement verleent de brandweer advies

FGI

Op verzoek van de ambtenaar noodplanning wordt een risico-analyse verricht.

 

Andere toelatingen moeten door de organisator aan de instantie apart worden aangevraagd:

Instantie

Toelating

Agentschap Natuur en Bos

Voor activiteiten in een bos

Agentschap Wegen en Verkeer

Bewegwijzering/reclame op gewestwegen

Gebruik van gewestwegen via het evenementenloket

Federaal Agentschap Voedsel Veiligheid

Bij gebruik van voedsel

Dep. Leefmilieu Natuur en Energie

Geluidsnormen

Billijke vergoeding/Sabam

Indien u muziek wenst te spelen

 

Hoe vraag ik de toelating aan? 

 • Start een dossier. Wanneer je je voor de eerste keer aanmeldt dan zal je gevraagd worden om een account aan te maken. Daarna kan je steeds met datzelfde account aan de slag.
 • De aanvragen dienen minstens 12 weken op voorhand ingediend te worden. Voor grote evenementen (ganzenrijden, wielerwedstrijden, avondmarkten, grote braderijen, dorpsdag, …) dient de aanvraag minstens 24 weken op voorhand ingediend te worden.
 • Heb je nog niet alle gegevens bij de hand, dan kan je de gegevens voorlopig opslaan en op een later tijdstip bewerken. Als alles ingevuld is, kan je de aanvraag indienen. Let wel op dat je de deadline haalt: 12 weken op voorhand!

Opgelet!
Via dit systeem vraag je enkel toelating voor je activiteit. Om een zaal of gemeenschapscentrum te huren neem je zelf contact op met de betreffende dienst of een privé-uitbater.

NIEUWE WETGEVING CATERINGMATERIALEN VANAF 01 JANUARI 2020

Vanaf 2020 is het bij wet verboden voor alle publieke evenementen, groot én klein, om drank te serveren in éénmalige drankverpakkingen zoals wegwerpbekers, blikken of petflesjes.

-       Bij evenementen georganiseerd door de overheid is het totaal verboden

-       Bij evenementen georganiseerd door een externe mag er nog wel gebruik gemaakt worden van wegwerpbekers indien je als organisator van een evenement kan aantonen dat je minstens 90% van het gecreëerde afval kan inzamelen voor recyclage (95 % vanaf 2022) kan er afgeweken worden van het gebruik van herbruikbare bekers. Maar de praktijk leert dat dit zo goed als onmogelijk is.


Grootverpakkingen om uit te schenken achter de toog worden wel nog toegestaan, maar deze moeten perfect gesorteerd worden. Ook hier blijft de voorkeur om te werken met “retour & tap”.

Dit wil dus zeggen dat er bij alle evenementen die wij vanuit het bestuur organiseren herbruikbare bekers dienen gebuikt te worden (of glas indien dit is toegelaten en verantwoord bij het type activiteit)
Daarom zal er ook op de nieuwjaarsreceptie van Stabroek al gebruik gemaakt worden van herbruikbare bekers.

Het lokaal bestuur Stabroek streeft naar een duurzaam afvalbeleid en daarom stellen we ook vanaf 2021 herbruikbare bekers ter beschikking. Deze kunnen dan intern en extern uitgeleend worden.

Een handige tabel om na te kijken wat er is toegestaan

 

Is het gebruik van wegwerpbekers voor drank toegestaan?

Is het serveren van drank in eenmalige drank-verpakkingen (blikjes, drankkartons, PET-fles, wegwerp glazen) toegestaan?


Op evenementen die niet worden georganiseerd door de overheid


Neen, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de bekers gescheiden wordt ingezameld voor recyclage
(95% vanaf 2022)


Neen, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de verpakking gescheiden wordt ingezameld voor recyclage
(95% vanaf 2022)


Op evenementen georganiseerd door de overheid


Neen


Neen


Door overheden in hun eigen werking


Neen


Neen, met uitzondering van de verkoop van voorverpakte dranken in automaten op voorwaarde dat de nodige maatregelen genomen zijn om gescheiden inzameling van pmd te garanderen

 

 


Indien er nog vragen zijn kunnen jullie steeds contact opnemen met de milieudienst of een kijkje gaan nemen op de website van OVAM:
https://www.ovam.be/degroenevent. 

Privacydisclaimer

Het gemeentebestuur Stabroek is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Deze worden verwerkt door onze medewerkers en gebruikt om de gevraagde dienstverlening te realiseren. De verwerking van uw gegevens blijft beperkt tot de beoogde dienst. We geven deze niet door aan derden behalve als dit voor een bepaalde dienst gevraagd wordt of kadert in onze privacyverklaring. Je kan ten alle tijde schriftelijk vragen je gegevens in te zien, te verbeteren of te schrappen. Hoe je dat doet kan je integraal nalezen in onze privacyverklaring op onze website.