Start een nieuw dossier

Om een nieuw dossier op te starten klikt op de knop "Dit dossier starten".

 

Aanvraag buurt- of straatfeest en rommelmarkten

Deze aanvraag moet je indienen om een vergunning te bekomen voor een buurt- of straatfeest. 

Doe dit steeds 12 weken op voorhand.  

Aanvraag evenementen

Voor de openbare activiteiten moet via dit loket toelating aangevraagd worden of melding worden gegeven aan het gemeentebestuur.

Deze procedure meldt in één keer jouw activiteit aan bij het gemeentebestuur, lokale politie, brandweer en andere betrokken diensten. Dit moet steeds 12 weken voor je activiteitsdatum gebeuren. Grote evenementen (jaarmarkten, braderijen, gansrijden, wielerwedstrijden) respecteren een aanvraagtermijn van 24 weken voor de activiteitsdatum.

Aanvraag speelstraat

Deze aanvraag moet je indienen om een vergunning te bekomen voor een speelstraat. 

Doe dit steeds 12 weken op voorhand.  

Aanvraag vergunning ambulante handel

Deze aanvraag moet je indienen om vergunning te krijgen van het gemeentebestuur voor je ambulante handel (plaatsen frietmobiel, cavabar, bbq, springkasteel) op het openbaar domein.

Doe dit steeds 12 weken op voorhand.  

Aanvraag vergunning garageverkoop

Deze aanvraag moet je indienen om vergunning te krijgen van het gemeentebestuur voor je garageverkoop aan een openbare weg. 

Doe dit steeds 12 weken op voorhand.  

Feesten goede doel, activiteiten met verkeersimpact

Aanmelden van schoolactiviteiten en -feesten, aanvragen en toelating vragen voor activiteiten die een verkeersimpact hebben moeten via dit loket gebeuren.

Deze procedure meldt in één keer jouw activiteit aan bij het gemeentebestuur, lokale politie, brandweer en andere betrokken diensten. Dit moet steeds 12 weken voor je activiteitsdatum gebeuren.

Gemeentelijke materialen ontlenen

Deze aanvraag moet je indienen om een vergunning te bekomen voor het ontlenen van gemeentelijke materialen.

Doe dit steeds 12 weken op voorhand.  

Kermis/Circus/Markten

Interne dossiervorming voor alle vormen ambulante handel, kermissen en circussen in de gemeente.

Schoolevenementen

Aanmelden van schoolactiviteiten en -feesten, gemeentelijke materialen aanvragen en toelating vragen voor activiteiten die een verkeersimpact hebben moeten via dit loket gebeuren.

Deze procedure meldt in één keer jouw activiteit aan bij het gemeentebestuur, lokale politie, brandweer en andere betrokken diensten. Dit moet steeds 12 weken voor je activiteitsdatum gebeuren.