Start een nieuw dossier

Om een nieuw dossier op te starten klikt op de knop "Dit dossier starten".

 

Aanvraag evenementen

Voor alle evenementen moet via dit loket een toelating aangevraagd worden aan het lokaal bestuur Stabroek. (fuif, kampen, publiek toegankelijke evenementen, wandelingen, fietstochten, clubdagen,...)

Deze procedure meldt in één keer jouw activiteit aan bij het lokaal bestuur Stabroek, PZ Noord, Brandweer Zone Rand en andere betrokken diensten. Doe dit steeds 12 weken op voorhand. 

Grote evenementen (jaarmarkten, ganzenrijden, wielerwedstrijden) respecteren een aanvraagtermijn van 24 weken voor de activiteitsdatum.

Aanvraag evenementen gemeentelijke diensten (voor interne diensten)

Dit is een intern dossier voor de diensten van het lokaal bestuur Stabroek.

Bingo / kienspel vergunning

Deze aanvraag moet je indienen om een vergunning te bekomen voor het ontlenen van gemeentelijke materialen.

 

Buurt- of straatfeest en rommelmarkten

Deze aanvraag moet je indienen om een vergunning te bekomen voor een buurt- of straatfeest. 

 

Feest-, jaar-, kerstmarkten en braderijen

Deze aanvraag moet je indienen om vergunning te krijgen van het lokaal bestuur Stabroek voor je feest-, kerstmarkten en braderijen.

Doe dit steeds 12 weken op voorhand.  

Garageverkoop

Deze aanvraag moet je indienen om vergunning te krijgen van het lokaal bestuur Stabroek voor je garageverkoop aan een openbare weg. 

Een garageverkoop kan voor 1 pand zijn, maar kan ook voor meerdere panden aangevraagd worden.

 

Gebruik parkings / openbaar domein / doortochten (voor evenementen, affiches,..)

Deze aanvraag moet je indienen om vergunning te krijgen van het lokaal bestuur Stabroek indien je het openbaar domein wenst in te nemen (doortochten, bij evenementen, plaatsen affiches voor evenementen, geocaches locaties, ...)

Doe dit steeds 12 weken op voorhand.  

Kermis/Circus/Markten/Ambulante handel/Rondtrekkende wijze/Feestmarkt Stabroek

Aanvragen voor alle vormen ambulante handel, kermissen, circussen en feestmarkten ingericht door de gemeente. Gelieve uw aanvragen tijdig in te dienen. 

Voor de feestmarkten komt u op een inschrijvingslijst, die chronologisch zal gevolgd worden. Een aanvraag wil niet zeggen dat u een plaats hebt.

Melding privéfeest met luide muziek

Geef je een privéfeest in je tuin of een zaaltje kan je dat hier melden en een muziekvergunning aanvragen.

Niet-commerciële ambulante handel

Wanneer we spreken over het verkopen van producten of diensten en het verspreiden van drukwerken met een occasioneel en niet-commercieel karakter. Hier denken we in hoofdzaak aan verkopen voor het goede doel of verkopen ten voordele van een lokale vereniging of promotie via flyers. Bijvoorbeeld de voetbalvereniging die deur-aan-deur wafels verkoopt ten voordele van hun eigen kas.  Of de Chiro die marsepein verkoopt ten voordele van hun chirokampen. Zij zijn gebonden aan het aanvragen van deze vergunning. 

Ontlenen gemeentelijke materialen

Deze aanvraag moet je indienen om een vergunning te bekomen voor het ontlenen van gemeentelijke materialen.

 

Schoolevenementen

Deze procedure meldt in één keer jouw activiteit aan bij het lokaal bestuur Stabroek, PZ Noord, Brandweer Zone Rand en andere betrokken diensten.

Doe dit steeds 12 weken op voorhand. 

Speelstraat

Deze aanvraag moet je indienen om een vergunning te bekomen voor een speelstraat. 

 

Tijdelijke standplaats: frietmobiel, cavabar, koffietruck, foodtruck, bbq, springkasteel,.

Deze aanvraag moet je indienen om vergunning te krijgen van het lokaal bestuur Stabroek voor je tijdelijke standplaats (plaatsen frietmobiel, cavabar, bbq, springkasteel, foodtruck, ...) op het openbaar domein.

 

Vergunning straatmuzikant

Indien u op het openbaar domein als straatmuzikant wenst te staan, dan dient u hiervoor een vergunning aan te vragen. 

Voor kinderen onder de 18 jaar is hiervoor een bijkomende toelating nodig van de ouders.